behandeling uitgelegd en beschreven - praktijk de Branding

diensten Praktijk de Branding
massagetherapie, bewustwording, healing, hooggevoeligheid
Ga naar de inhoud
Welkom bij Praktijk de Branding

Fijn dat je mij toevertrouwt je te begeleiden in het verdiepen en vergroten van je zelfkennis, inzicht en bewustzijn. Hier leg ik de gang van zaken uit als je bij mij in behandeling bent.
Hoewel iedere persoon uniek is, is een gemiddelde van 3 sessies aan te raden om een goed beeld te krijgen van holistische massagetherapie en mijn manier van werken. Het aantal sessies dat je volgt na deze 3 is helemaal afhankelijk van je eigen behoefte, maar als je echt een proces aan wilt gaan van persoonlijke ontwikkeling, dan is 10 sessies een richtlijn. Het is aan te raden om in het begin 1 keer in de 2 à 3 weken te komen. Als je wilt stoppen met de sessies dan hoor ik dat graag voor je laatste sessie. We doen dan een evaluatie.

Eerste afspraak
In de eerste sessie bespreken we de reden van je komst en vertel ik je e.e.a. over mijn manier van werken.  Als je je daarin kunt vinden en besluit om door te gaan doorlopen we de anamnese (intake). Zo mogelijk laat ik je ook praktisch kennismaken met de behandeling.

Aanwijzingen rondom de sessie
Gebruik geen alcohol, tabak of drugs en eet niet of licht voor de sessie. Gebruik geen parfum of andere sterke geuren. Kom zo schoon mogelijk de sessieruimte in.
Na een sessie is het belangrijk om veel water te drinken. Werken met het lichaam en met emoties (met of zonder fysieke aanraking) maakt veel afvalstoffen los en het zou jammer zijn om die niet af te voeren. Dit kan mogelijk ook hoofdpijn, spierpijn en dergelijke veroorzaken. Ook is het fijn om na een sessie even wat tijd voor jezelf te plannen.
Als je fysieke klachten hebt, houdt er dan rekening mee dat je klachten in eerste instantie kunnen verergeren. Vaak is dat een teken dat je systeem zich probeert vast te klampen aan de veiligheid van het vertrouwde, zelfs al is dat pijn of ongemak. Ook wordt je je bewuster van wat er is, wardoor je het meer gaat voelen. Ik raad je aan om na de sessie aantekeningen te maken van wat er gebeurd is. Het zal je helpen veranderingen en patronen te ontdekken.

Gezondheid
Ik ga ervan uit dat je als cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor je welzijn. Dit betekent onder andere dat je me op de hoogte stelt van fysieke en geestelijke ziekte, zeker als je onder medische behandeling bent. Als er ernstige of langdurige aandoeningen zijn, moet ik wellicht overleggen met je huisarts, waarvoor ik altijd eerst je toestemming zal vragen.
 
Tarief en vergoeding
Een natuurgeneeskundige behandeling duurt 75 minuten (reken voor de eerste keer 90 minuten). Het tarief is € 70,=. Dit bedrag is inclusief voorbereidingstijd en verslaglegging. Na de sessie krijgt je direct een nota. Deze nota kun je gebruiken voor een declaratie bij de ziektekostenverzekering. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ. Op grond daarvan zullen veel ziektekostenverzekeringen de sessie (geheel of gedeeltelijk = afhankelijk van de verzekeraar) vergoeden, mits je aanvullend verzekerd bent.
​Annulering: Sessies kunnen tot 48 uur van tevoren worden afgezegd. Bij afzegging daarna worden ze in rekening gebracht.
 
Betaling:
Voor een vlotte afhandeling gaat mijn voorkeur uit naar contante betaling. Overmaken is uiteraard wel mogelijk. Betaal alsjeblieft op tijd en vermeld het factuurnummer bij de overmaking. Als je te laat betaalt, kost dat mij een heleboel administratief zoekwerk. Het scheelt mij ook werk als je de rekeningen apart betaald met vermelding van datum en notanummer en niet bij elkaar optelt.

Rechten en plichten
Voor alles wat je me vertelt of in je intakeformulier opschrijft en voor de verslagen die ik maak van de sessies, geldt geheimhouding. Niet alleen is dit een wettelijk voorschrift, ook beschouw ik dat als een belangrijke voorwaarde voor het scheppen van vertrouwen. Je hebt recht op inzage in het door mij gemaakte dossier. Je bent verplicht om juiste en voldoende informatie te verstrekken.
 
Heb je een klacht? Dan proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Mijn praktijk valt onder het tuchtrecht van de RBCZ?

Ik wens je een mooie ontdekkingsreis naar jezelf.
 
Gonnie Hommersen
0251-236988
info@praktijkdebranding.nl
 
Terug naar de inhoud